Begroting 2019 -2022

Economie en recreatie

Economie en recreatie

Lasten & baten

schaal x € 1.000

Lasten

€ 11.472

10,8 %

Baten

€ 6.276

5,9 %