Begroting 2019 -2022

Sport en cultuur

Sport en cultuur

Lasten & baten

schaal x € 1.000

Lasten

€ 7.123

6,7 %

Baten

€ 1.534

1,4 %