Begroting 2019 -2022

Bedrijfsvoering

Heuse Service

Heuse Service

Dromen. Doen. Heusden. positioneert de gemeente Heusden als de gemeente voor doeners met een droom, voor mensen die het voortouw willen nemen en werk willen maken van Heusden. HeuseService is binnen het merk het dienstverleningsconcept met als kernwaarden: de klant centraal, dialoog en samenwerking en aanspreken en verantwoordelijkheid nemen. Mede dankzij dit concept en de betrokkenheid van de organisatie bij het waarmaken hiervan, scoort onze dienstverlening boven het landelijke gemiddelde.
In 2019 zetten we de doorontwikkeling van de vier kernelementen Dromen. Doen. Heusden., HeuseService, MogelijkMakers en de Heusdense School door. Bijvoorbeeld door voortzetting van de kernwaardentrainingen gespreksvaardigheden en hospitality voor de hele organisatie. In het Jaarplan van het Managementteam, samenwerkingsovereenkomsten met de managers, clusterplannen en voor iedere medewerker gesprekken aan de hand van ieders persoonlijke MogelijkMakerspaspoort borgen we ons merk als rode draad in ons werk.
“Intern” krijgt veel aandacht, omdat wij geloven dat niet externe PR en marketing, maar houding en gedrag van al onze MogelijkMakers het verschil kunnen maken. Extern krijgt ons merk natuurlijk ook veel aandacht. Dat gebeurt via bekende activiteiten als de Doeners van de Maand, schaalverdieping en de Dromen. Doen. Heusden.-dag. Ook in 2019 voegen we daar nieuwe elementen aan toe. Voorbeelden zijn een traject mét jongeren om als gemeente voor deze doelgroep (weer) relevant te worden en het verder uitbouwen van de inzet van de Buurttent als laagdrempelige manier voor inwoners om de gemeente te ontmoeten.