Begroting 2019 -2022

Sociaal domein

Sociaal domein

Lasten & baten

schaal x € 1.000

Lasten

€ 38.606

36,5 %

Baten

€ 9.531

9,0 %