Begroting 2019 -2022

Bestuur en beheer

Bestuur en beheer

Lasten & baten

schaal x € 1.000

Lasten

€ 5.908

5,6 %

Baten

€ 1.845

1,7 %