Begroting 2019 -2022

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Lasten & baten

schaal x € 1.000

Lasten

€ 4.759

4,5 %

Baten

€ 292

0,3 %