Begroting 2019 -2022

Bouwen en wonen

Bouwen en wonen

Lasten & baten

schaal x € 1.000

Lasten

€ 8.261

7,8 %

Baten

€ 7.367

7,0 %