Begroting 2019 -2022

Vervangingsinvesteringen per programma

Vervangingsinvesteringen per programma

Vervangingsinvesteringen per programma

(Bedragen in €)

Invest.

Jaar

2019

2020

2021

2022

2023

Programma 3, 4, 6 en 8

Vervangingsinvesteringen buitendienst/tractiemiddelen

353.000

2019

-

45.319

44.634

43.949

43.264

652.600

2020

73.602

72.514

71.426

335.000

2021

39.363

38.776

114.000

2022

13.395

-

45.319

118.236

155.826

166.861

Programma 4

Vervangingsinvesteringen wintermachines

14.000

2019

1.645

1.620

1.596

1.572

120.850

2020

14.200

13.988

13.777

14.000

2021

1.645

1.620

0

1.645

15.820

17.229

16.969

Overhead

Vervangingsinvesteringen automatisering software en hardware

Specificatie aanwezig.

195.000

2018

31.200

31.200

30.643

30.086

29.529

675.250

2019

108.040

108.040

106.111

104.181

385.000

2020

61.600

61.600

60.500

215.000

2022

34.400

31.200

139.240

200.283

197.797

228.610

Programma 8

Vervangingsinvesteringen conform Waterplan Plan

3.564.000

2019

60.564

58.187

57.257

52.266

miv 2019 wordt gebruik gemaakt van spaarvoorziening riolering

3.564.000

2020

62.370

62.370

62.370

3.564.000

2021

62.370

62.370

3.564.000

2022

62.370

60.564

120.557

181.997

239.376