Begroting 2019 -2022

Duurzaamheid, Milieu en afval

Duurzaamheid, Milieu en afval

Lasten & baten

schaal x € 1.000

Lasten

€ 8.630

8,2 %

Baten

€ 8.423

8,0 %