Begroting 2019 -2022

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

Lasten & baten

schaal x € 1.000

Lasten

€ 3.567

3,4 %

Baten

€ 12

0,0 %