Begroting 2019 -2022

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

 

Omschrijving (bedragen in €)

 Begroting 2019 

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Toevoegingen:

BR01

reserve onderhoud openbare gebouwen (egalisatie)

          -

178.575

207.204

194.954

BR03

reserve onderhoud schoolgebouwen (egalisatie)

15.000

123.639

36.874

130.000

BR04

reserve wegen (egalisatie)

58.320

-

-

138.320

BR07

reserve baggeren

      100.000

       100.000

      100.000

     100.000

BR08

reserve Rood voor Groen

248.548

130.946

133.062

248.903

BR11

reserve bijdrage bedrijven GOL

119.758

119.758

119.758

119.758

BR13

reserve IHP

343.095

283.095

137.120

-

BR15

reserve egalisatie afvalstoffenheffing

228.327

223.979

213.188

209.234

Totaal:

1.113.048

1.159.992

947.206

1.141.169

Onttrekkingen:

BR01

reserve onderhoud openbare gebouwen (egalisatie)

164.840

-

                 -

               -

BR02

reserve onderhoud sportgebouwen (egalisatie)

10.448

3.192

3.192

3.442

BR04

reserve wegen (egalisatie)

-

644.680

125.680

-

BR13

reserve IHP

                 -

                 -

                 -

17.735

BR25

reserve aandeel verkoopsom HNG

18.888

9.102

-

-

BR99

reserve kapitaallasten

258.089

258.089

402.089

392.675

Totaal:

452.265

915.063

530.961

413.852