Begroting 2019 -2022

Onderwijs

Onderwijs

Lasten & baten

schaal x € 1.000

Lasten

€ 3.546

3,3 %

Baten

€ 519

0,5 %