Begroting 2019 -2022

Lokale woonlasten

 

De tarieven voor inwoners worden jaarlijks bij de begroting vastgesteld. In 2019 laten de totale woonlasten gemiddeld een stijging zien ten opzichte van 2018.  
In het bovenstaande staatje is voor de weergave uitgegaan van een gemiddelde. De gemiddelde WOZ waarde in 2019 bedraagt € 264.218 en voor de afvalstoffenheffing is, naast het vastrecht, uitgegaan van gemiddeld 13 inworpen in de ondergrondse container per jaar voor restafval, 10 aanbiedingen van de GFT container en 13 aanbiedingen van de PMD container. De afvalstoffenheffing stijgt daardoor, maar blijft onder het niveau van de situatie voor het omgekeerd inzamelen (2017).

Een uitgebreide toelichting op ons tarievenbeleid en de tarieven voor 2019 is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen in de begroting.