Begroting 2019 -2022

Lokale heffingen

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

De kwijtschelding van gemeentelijke heffingen is vastgelegd in een door de gemeenteraad op basis van de Leidraad Invordering vastgestelde kwijtscheldingsregeling. Kwijtschelding van betaling kan alleen worden aangevraagd door natuurlijke personen voor de volgende heffingen:
1.   Hondenbelasting kwijtschelding mogelijk tot maximaal 75% van de belasting voor een eerste hond.
2.   Rioolheffing kwijtschelding mogelijk tot maximaal 75% van het verschuldigde belastingbedrag.
3.   Bij de invordering van afvalstoffenheffing wordt kwijtschelding verleend:
a. tot maximaal 75 % van het verschuldigde vastrecht;
b. tot maximaal 75 % van het verschuldigde bedrag gebaseerd op het gemiddeld aantal inworpen in een ondergrondse container (13 inworpen);
c. tot maximaal 75 % van het verschuldigde bedrag gebaseerd op het gemiddeld aantal ledigingen van een PMD-minicontainer (13 ledigingen);
d. tot maximaal 75 % van het gemiddeld aantal ledigingen van een GFT-container container (10 ledigingen).
Er wordt ook kwijtschelding verleend tot maximaal 75% voor het verstrekken van een nationaal paspoort of Nederlandse identiteitskaart. Jaarlijks wordt door ongeveer 500 personen van de kwijtscheldingsregeling gebruik gemaakt.