Begroting 2019 -2022

Onderhoud kapitaalgoederen

Gebouwen onderwijs en gymzalen

Gebouwen onderwijs en gymzalen

De gemeente draagt zorg voor de huisvesting van de basisscholen alleen nog de zorg voor calamiteiten. De buitenkant van de gebouwen behoort tot de wettelijke zorgplicht. Op basis van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heusden stelt de gemeente hiervoor gelden beschikbaar.

Voor de gymzalen zijn de beheerplannen geactualiseerd op basis van het uitgangspunt “veilig en heel”. Op basis van het meerjaren onderhoudsplan en een jaarlijkse onderhoudsinspectie van de gebouwen wordt in overleg met de schoolbesturen bepaald welke onderhoudswerkzaamheden aan de gymzalen worden uitgevoerd.