Begroting 2019 -2022

Onderhoud kapitaalgoederen

Middelen

Middelen

In onderstaande tabel is aangegeven welke middelen in 2018 en 2019 beschikbaar zijn voor het in  goede staat houden van de in deze paragraaf beschreven onderdelen van de openbare ruimte.

Beheerplan

Begroting 2018 kosten klein en groot onderhoud na wijziging

Begroting 2019 kosten klein en groot onderhoud

Voorlopige stand reserve/ voorziening      31 december 2018

Wegen

€ 820.000

€ 755.000

€ 1.293.000

Openbare verlichting 2018 t/m 2022

€ 190.000

€ 194.000

€ 256.000

Civiele kunstwerken

€ 18.800

€ 20.000

0

Verbreed GRP 2012 t/m 2016

€ 1.262.500

€ 1.257.800

€ 2.478.000

Waterplan

€ 100.000

€ 100.000

€ 550.000

Groenstructuurplan

€ 18.256

€ 129.506

0

Buitensportvoorzieningen

€ 15.000

€ 15.000

0

Gebouwen

€ 1.015.000

€ 960.000

€ 172.000

Huisvesting gymnastiek onderwijs

€ 155.096

€ 117.760

€ 494.000

Totaal

€ 3.594.652

€ 3.549.066

€ 5.243.000