Begroting 2019 -2022

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bodemvervuilingen

Bodemvervuilingen (programma 8)
Voor saneringsgevallen inzake bodemvervuiling in toekomstige exploitatiegebieden, worden de saneringskosten opgevangen binnen de exploitatieopzetten. Voor saneringsgevallen buiten bouwgrondexploitaties is geen voorziening getroffen.

Beheersmaatregel: Bij initiatief van derden zal de initiatiefnemer ervoor moeten zorgen dat de bodem geschikt is voor het initiatief.

Er bestaat altijd een onzekerheid over de omvang van de vervuiling. Daarnaast blijkt soms dat saneringen nodig zijn op niet geprogrammeerde plaatsen. Een aanspraak op het weerstandsvermogen wordt op basis van het verleden als een laag risico gezien.

Beheersmaatregel: indien de gemeente een sanering moet uitvoeren, zal in eerste instantie altijd gekeken worden of deze op de veroorzaker kan worden verhaald. Bij historische gevallen zal dit doorgaans lastig zijn.

Risicoprofiel

Maximale omvang

kans

2019 begroting

€ 200.000

5%

2017 jaarrekening

€ 200.000

5%