Begroting 2019 -2022

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bergsche Maasveren

Bergsche Maasveren (programma 3)          
De oevergemeenten Waalwijk, Werkendam, Zaltbommel, Aalburg en Heusden hebben via een contract, getekend op 31 december 2008, het eigendom van drie veerverbindingen over de Bergsche Maas verkregen. Tegelijkertijd hebben de deelnemende gemeenten de vervoerplicht, het beheer en het onderhoud van de veerverbindingen op zich genomen. Voor de overname van de veerverbindingen hebben de gemeenten een afkoopsom van Rijkswaterstaat ontvangen. Hiermee kunnen de Bergsche Maasveren voorlopig geëxploiteerd worden. De gemeente loopt het risico dat de afkoopsom op termijn ontoereikend is om de instandhouding van de veerverbindingen te bekostigen. Dit is afhankelijk van de jaarlijkse exploitatiekosten en het beleggingsresultaat van de afkoopsom. Op dit moment wordt er rekening mee gehouden dat de afkoopsom minimaal tot 2038 toereikend is voor de exploitatie van de veren.

Risicoprofiel

Maximale omvang

kans

2019 begroting

€ 0

0%

2017 jaarrekening

€ 0

0%