Begroting 2019 -2022

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Confrontatie weerstandscapaciteit en risico's

Confrontatie weerstandscapaciteit en risico's

Het (theoretisch) maximale, kwantificeerbare risico dat de gemeente loopt bedraagt circa € 13,2 mln. Niet alle benoemde risico’s zullen zich echter tegelijk voor gaan doen. Op basis van erkende risico-simulatie modellen is een algemene norm dat 70% van de totale risico-omvang aangehouden kan worden als uitgangspunt voor de benodigde weerstandscapaciteit. Daarmee komt de benodigde weerstandscapaciteit uit op € 9,2 mln. Deze norm is aan de veilige kant als we dit afzetten tegen de feitelijke aanspraak op de weerstandscapaciteit in het verleden. De totaal beschikbare weerstandscapaciteit is berekend op € 22,5 mln. waarmee de berekende weerstandcapaciteit per 1 januari 2019 voldoende is.
Hieronder is de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit ten opzichte van de risico’s weergegeven op basis van de risicoanalyse uit de voorgaande jaarrekeningen en begrotingen.